Για περισσότερα στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@pregnancyyoga.gr ή απευθυνθείτε προσωπικά στη δασκάλα του τμήματος που σας ενδιαφέρει.

Νέος Χώρος, νέα τμήματα στη Νέα Σμύρνη:

Πρώτη συνάντηση, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, 6-8, Πριήνης 22, 17122 Νέα Σμύρνη.  Για πληροφορίες, Μαρία Ελευθεριάδη

Τα μαθήματα γίνονται σε μικρά γκρουπ και στοιχίζουν 0-20 ευρώ το ένα.  Γίνονται και πακέτα καλύτερης τιμής, αλλά για το κάθε τμήμα μπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό.

 

Για ιδιαίτερα ή για δημιουργία γκρουπ στο χώρο σας απευθυνθείτε επισης στο info@pregnancyyoga.gr ή προσωπικά στις δασκάλες μας.